Master of Management (MM)

Digital Transformation

Module
Sign up for a consultation
The aim of the module is to understand the digital transformation from the simplest and most applicable methods, tools, solutions in business for more efficient operations, to new opportunities for business development and growth.
Gediminas Buivydas
Head of Module
Digital Transformation
The objective of the module
Paskatinti vadovus identifikuoti ir įveiklinti strategines skaitmeninės transformacijos galimybes savo organizacijose. 
Why should you choose this module?
Modulis skirtas visiems vadovams, kurie ieško verslo modelio inovacijų, taip pat padalinių vadovams, kurie atsakingi už skaitmeninių projektų diegimą savo veikloje.
Module results
Baigę modulį gebėsite identifikuoti skaitmenizavimo poreikius ir galimybes savo organizacijoje; sužinosite, kokios priemonės ir įrankiai yra aktualūs bei tinkamai juos išnaudoti; turėsite patirties nagrinėjant realius verslo skaitmenizavimo atvejus ir sprendžiant iššūkius; gebėsite formuoti skaitmenizavimo strategiją savo organizacijoje; gebėsite nuo idėjos iki įgyvendinimo formuoti, koordinuoti skaitmenizavimo projektus, ir numatyti finansavimo galimybes tokiems projektams teikti.
Lithuanian
1 semester
2023 m. autumn
Details about the module
About module
What will you learn?
Main topics
Lecturers
About module

Skaitmeninė transformacija – tai ne tik pasiruošimas ateičiai, tačiau ir ypač greitai vykstantys pokyčiai aplinkoje bei tai, kiek organizacijos veiklos modelis juos atitinka. Išoriniai su skaitmenizacija susiję pokyčiai tiesiogiai ar netiesiogiai jau paveikė ir veiks jūsų organizaciją – nepriklausomai nuo jūsų. O štai pokyčiai ir skaitmeninė transformacija iš vidaus – pirmiausia yra vadovų ir savininkų apsisprendimas ir sprendimai.

 

Atidėlioti šiuos sprendimus tampa vis rizikingiau, kadangi remiantis įvairių tyrimų duomenimis, pandemija skaitmenizacijos lygį akseleravo 5-7 metais. Esminis skaitmeninės transformacijos bruožas – greitis. Kai viskas vystosi greitai, neretai kyla baimė praleisti kažką svarbaus (angl. „fear of missing out“ – FOMO) arba svarstymų, jog šia sritimi turėtų rūpintis technologijų specialistai. Juoba, kad tyrimai ir praktika rodo, jog nėra nei vienintelio, nei tiesaus kelio, tinkamo visoms organizacijoms, o mus supanti informacija dažnai iššaukia daugiau neapibrėžtumo, nei sukuria aiškumo. Į dažnai vartojamą raktažodį „skaitmenizacija“ sudedama tiek skirtingų prasmių, kad iškraipoma jos esmė ir kyla daug klausimų. Lygiagrečiai, technologijoms vystantis sparčiai, keičiasi verslo ekosistema, klientų, darbuotojų, ir partnerių poreikiai, o vadovai susiduria su dilema: Kiek skaitmenizuotis yra pakankama ir kaip tai padaryti efektyviai, jeigu technologijos nuolat keičiasi?

 

Iš tiesų, į klausimus kaip įgyvendinti? iš technologinės perspektyvos vadovams gali padėti atsakyti technologijų specialistai. Kita vertus, pačių vadovų tinkamai keliami klausimai, aktualios žinios, ir sisteminis mąstymas skaitmeninės transformacijos srityje ieškoti kaip, kurioje srityje, ir kada – galime siekti didesnės vertės ir efektyvumo – pasitelkdami technologijas? Šį klausimą gali kelti bet kurios srities vadovas – atsakingas už funkcinę sritį ar visą organizaciją, ir nepriklausomai nuo jos dydžio ar veiklos srities.

 

Siekdami atrasti galimybes ir įvertindami rizikas, modulio metu atsakysime, kas yra skaitmenizacija? Ką ji reiškia mūsų įmonei? Kas, ką, ir kokia apimtimi mūsų organizacijoje turi daryti, kad būtume teisingame kelyje ir judėtume tinkamu greičiu? Kaip teisingai įsivertinti tokių projektų naudas ir kaštus? Kaip pasiekti numatytas naudas? Kaip užtikrinti tokių projektų finansavimą? Kaip žinoti, kurį technologinį sprendimą pasirinkti, kai jų tiek daug? Kaip įtraukti darbuotojus į skaitmeninį pokytį, kad nebūtų pasipriešinimo?

 

Klausimų daug, o atsakymus rasti sudėtinga, tačiau kartu atsakysime į šiuos ir kitus kylančius klausimus, kalbėdami apie technologijas paprastai, verslo kalba, pritaikydami žodyną ne technologijų žmonėms. Modulio metu siekiama perprasti skaitmeninę transformaciją nuo paprasčiausių ir greičiausiai pritaikomų metodų, įrankių, sprendinių versle siekiant efektyvesnės veiklos, iki naujų galimybių verslo plėtrai bei augimui siekti. Studijų turinys yra paremtas naujausiomis žiniomis šioje srityje, o veiklos suformuotos remiantis praktine metodika, kuri įgalina vadovus identifikuoti ir įveiklinti strategines skaitmeninės transformacijos galimybes savo organizacijose.

Thematically, the module covers all levels of this transformation and includes digitization (digitization of information from analog to digital format), digitization (using digital data and tools in the most efficient way) and digital transformation as a means of creating new and added values for your customers and employees.

 

What will you learn?

After completing the module:  

 • You will be able to identify digitization needs and opportunities in your organization;  
 • You will learn what measures and tools are relevant and how to use them properly;  
 • You will have experience in examining real business digitization cases and solving challenges; 
 • You will be able to shape the digitization strategy in your organization;  
 • You will be able to shape, coordinate digitalization projects from idea to implementation, and foresee funding opportunities for providing such projects. 

 

Taikydami įgytas žinias praktikoje, viso modulio metu trijų-keturių žmonių grupės rengia taikomąjį skaitmeninės transformacijos projektą savo arba pasirinktai organizacijai. Ši dalis leis ne tik įsisavinti gautas teorines žinias, tačiau ir išspręsti ne teorinį, bet praktinį pasirinktoje organizacijoje kylantį iššūkį. Modulio struktūra sudėliota taip, kad tiriamojo projekto metu, po kiekvienos teorinės paskaitos galėtumėte papildyti savo tiriamąjį darbą naudingomis įžvalgomis. Tiriamasis darbas tai galimybė spręsti realius iššūkius ir kurti vertę pasirinktai organizacijai bei gauti naujų įžvalgų iš komandos narių apie sprendžiamą iššūkį. Tai leis užtikrinti teorinių žinių pritaikymą praktikoje.

 

The structure of the module is arranged in such a way that during the research project, after each theoretical lecture, you can supplement your research work with useful insights.  

 

Exploratory work is an opportunity to solve real challenges and create value for the chosen organization and to get new insights from team members about the challenge being solved. This will ensure the application of theoretical knowledge in practice. 

Main topics

Main topics of the module:

 • Disruptyvios technologijos (dirbtinis intelektas, blockchain, VR/AR, etc.) ir jų įtaka verslo procesams
 • Duomenų valdymas ir kaip organizaciją paversti duomenimis grįsta?
 • Procesų skaitmeninimo, automatizavimo procesas ir galimybės
 • Skaitmeninė klientų ir darbuotojų patirtis - iš ko susideda ir kaip ją pagerinti?
 • IT f-jos valdymas - ką svarbu žinoti, kad IT organizacijoje veiktų efektyviai?
 • Skaitmeniniai verslo modeliai – kokias verslo galimybes atveria skaitmeninis pasaulis?
Lecturers
How does Master of Management (MM) work?
1.
Identify the need for knowledge
2.
Choose a module
3.
3 modules + Final thesis = Master's of Management Degree
4.
Choose other modules and continue learning throughout your life
2024 M.
Other autumn semester modules
1 2 3 4
CONSULTATION

Considering studies at ISM?

Sign up for a personal consultation and we will help you choose the most suitable study program.
Sign up for a consultation
Larisa titova, Executive Education Consultant
Lukas Vaičiulis, Executive Education Consultant
Skaidrė Samuilė,
Executive Education Consultant
magnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-rightarrow-upchevron-right-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram